Isis Zengerink

Isis Zengerink

Oprichter ‘Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten’ in mei 2014 samen met Marijke Agterbosch, Ingrid de Vos-Hommel en Emma-Sohie Ekelmans. Isis was voorzitter, thans bestuurslid. Zij bracht mede het Schrijverscafé in Hengelo tot stand (2014).

Publicaties, nominaties

Genomineerd stadsdichter Hengelo (2014).

Publicatie in ‘Stadshart’ (2015) – Gedichten over stad, streek en dorp – Uitgave samen met dichters uit Nederland en Vlaanderen, 5e editie door Stichting Poëtikos, i.s.m. met uitgeverij Kontrast.

Gedichtenbundel ‘Tijdspanne’ (2016)  –  Gedichten uitgebracht samen met het viertal dichters van ‘Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten’.

Genomineerd voor verhaal ‘Bi’j doar mien meak’n?  (2016) – ‘Beste korte verhaal in de streektaal’ door de provincie ‘Overijssel Verwoord. Tweede prijs.

Biografische roman ‘In de Ploai’ (2016) – Het leven van Hanna Exterkate-Duis – waarin Isis het levensverhaal van haar grootmoeder te boek stelt over diens grote gezin op het Twentse platteland in de roerige twintigste eeuw.

Artikelen in Magazine Hengelo Toen & Nu, redactielid sedert 2017

Publicatie in Jaarboek Twente (2019) – Artikel ‘Stammoeder Hanna, weduwe met elf jonge kinderen‘. Over vrouwen in de Twentse geschiedenis.

Gedichtenbundel ‘Maak me als was‘ (2019) t.g.v. eerste Lustrum Dichterscollectief ‘Niet Zwichten maar Dichten’.

Limerick over Isis

Ziehier onze dichteres Isis,
ze schrijft over glorie en crisis,
met zwier en met glans
ziet zij steeds weer kans
te poetsen wat dof en wat vies is.