Mei 2014

Ons dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten gaat van start.
Initiatiefnemers zijn Marijke Agterbosch (genomineerd stadsdichter Hengelo 2012), Ingrid de Vos-Hommel (dichter), Emma-Sophie Ekelmans (junior stadsdichter 2008-2009) en Isis Zengerink (genomineerd stadsdichter Hengelo 2014).

najaar 2014
We treden iedere maand naar voren op het podium van de bibliotheek Hengelo. Ook nodigen we gastdichters en zogenoemde ‘zandloperdichters’ uit om uit eigen werk voor te dragen. Veelal is er muzikale begeleiding.
Ingrid en Isis treden op uitnodiging met andere dichters in Galerie ‘De Burgerij’ in Vorden op.

Het jaar 2015

Het dichterscollectief wordt rechtspersoon: we vormen een Stichting met als voorzitter Isis Zengerink, secretaris Marijke Agterbosch, bestuurslid Ingrid de Vos en penningmeester Jan Weernink.
Aantreden dit jaar van nieuwe secretaris Cato van der Bij.

We verzorgen negen keer optredens op het podium in bibliotheek Hengelo.
In januari op de Nationale dag van de Poëzie maakt RTV-Oost radio-opnames.
In maart vieren wij feestelijk de Wereldpoëziedag bij brasserie So Nice naast het Rabotheater. Bekende dichters dragen samen met ons voor. Het geheel wordt feestelijk muzikaal gecompleteerd.
In maart op de jaarlijkse Slingerbeurs maken we diverse matches.
Ingrid en Isis geven enkele workshops en voordrachten.
Emma-Sophie laat haar bijdrage rusten vanwege studies elders.
In september doen Ingrid en Isis mee aan de wedstrijd Poetry Slam Oost Nederland.
Het Project ‘Dichters in de huiskamer’ loopt: vier keer komen in afwisselende huiskamers liefhebbers van poëzie bijeen; in oktober bijgewoond door een journalist van de TCTubantia, waarna we met artikel en foto in deze regionale krant verschijnen.

Dezelfde maand is er een literaire wandeling door de dichtersbuurt Groot Driene.
Onze website komt in de lucht met Jans Renken als webmaster.

Het jaar 2016

In januari op de Nationale Dag van de Poëzie komen we live in het tv-programma van RTV Oost in het programma ‘Overijssel Vandaag’. We vieren verder de avond in brasserie So Nice met gastdichters, zandloperdichters en wederom met muzikanten.
Twee nieuwe dichtbundels worden die dag van onze hand gepresenteerd:

Tijdspanne’ van dichters Ingrid, Marijke, Emma-Sophie en Isis en
Zandloperdichters 2014-2015’ van dichters op ons podium tijdens zogenaamde zandlopertijd.
Op de Slingerbeurs maken we opnieuw diverse matches. We worden erkend als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer.

Wereldpoëziedag vieren we dubbel: op 20 maart in museum Hengelo met gastoptredens van Desi Leijnen en gitarist en op 21 maart in de bibliotheek met diverse optredens.
Marijke Agterbosch wordt in mei gekozen tot stadsdichter van Hengelo. Hierna treedt zij bij ons terug. Marieke Zijlstra verwelkomen we in ons midden.
Het Project ‘Dichters in de huiskamer’ heeft vier keer op verschillende huisadressen plaatsgevonden.
Dan zijn er nog de dichterlijke optredens: in januari in de Blauwe Salon te Malden door Ingrid en Isis, in maart in Pierrot bij Kopwitz te Zutphen door Marieke, Ingrid en Isis.
Ingrid neemt in september de voorzittershamer over van Isis; laatstgenoemde blijft bestuurslid.

Het jaar 2017

Het dichterscollectief bestaat nu uit het viertal: Ingrid de Vos-Hommel, Marieke Zijlstra, Jans Renken en Isis Zengerink, want Jans is toegetreden.

We vieren in januari glorieus de Nationale Dag van de Poëzie. De viering van deze dag staat in het teken van Bob Dylan, Nobelprijswinnaar voor Literatuur 2016. Hans Hoes geeft toelichting op het werk van Bob Dylan en Frans Assink speelt songs van de wereldbekende zanger.
Ingrid de Vos presenteert haar nieuwe dichtbundel ‘Alles is dichtbij’. Kunstenares Willemien Holterman heeft opnieuw de cover verzorgd. Alles bijeen een feestelijke presentatie met 75 bezoekers!

Opnieuw vinden de optredens tijdens Poëzie in de Lunchpauze hun vertrouwde loop. Gastdichters, zandloperdichters en wijzelf steken steeds weer van wal.

Samenvattend:
Anna Wiersema, stadsdichter van Zutphen
Renate Oude Nijeweme draagt voor uit haar bundel ‘Oppervlaktespanning’
Gert Toirkens – voormalig stadsdichter Oldenzaal – die zijn gedichten op eigen gitaar begeleidt, Miriam Janssen van ‘de Talentuin’, Dick Schlüter – voormalig Overijssels dichter zie voordraagt uit zijn nieuwe bundel ‘Land van Paarden’, Fred van de Ven – voormalig stadsdichter Hengelo – die met zijn gitaar eigen liedjes zingt en speelt.
Diny Izaks-Brinkmans presenteert haar nieuwe, in streektaal geschreven, dichtbundel ‘Kuiern’.
‘Het Geletterde Optreden’ treedt met enige hilariteit op in het Prins Bernhardplantsoen, door het dichterscollectief georganiseerd met: Het Wichtige Wicht Alison Morgan, De Peinzende Poëet Hans Hoes en de Dwaze Dichter Isis Zengerink. Het duo Barkel & Co completeert het geheel muzikaal.
Tevens verschijnen dit jaar op het podium van het dichterscollectief:
Marijke Agterbosch, huidig stadsdichter Hengelo
Noëmar Reinita met zijn gedichten en teksten in rap-vorm
Minke de Jong die in sinterklaassfeer een toepasselijk verhaal voordraagt
Het duo de Gema’s omlijst ons programma al zingend en spelend.

De avondbijeenkomsten van het project ‘Dichters in de huiskamer’ vinden plaats in respectievelijk Borne en Hengelo.

Het jaar 2018

De samenstelling van het Bestuur bestaat inmiddels uit de nieuw aangetreden voorzitter Ine Uitslag, Cato van der Bij secretaris, Jan Weernink, penningmeester en Isis Zengerink, bestuurslid.

Een highlight is de start op 25 januari, waar tv-programma EenVandaag met cameraploeg voor opnames naar ons toekomt. Op verdere uitnodiging voor het programma is ons dichters gevraagd de Nationale Poetry Slam wedstrijd in Utrecht bij te wonen en visie te geven.

Doorlopende activiteiten zijn wederom: Viering van de Nationale Gedichtendag, Wereldpoëziedag, de maandelijkse podium-optredens ‘Poëzie in de Lunchpauze’ en ‘Dichters in de huiskamer’.

Dichterlijke optredens elders vonden plaats tijdens Book Store Day op uitnodiging van boekhandel Broekhuis en poëzie-optredens van het dichterscollectief tijdens Noabermiddag in Borne.

Presentatie nieuwe dichtbundel ‘Waar woorden dansen’, van Marieke Zijlstra.

Dit jaar presenteren de volgende gastdichters hun dichtkunst: Hettie Franken, Jaap Besterman en Willem van Doorn, bekend van ‘Borne doet Poëzie, Marijke Agterbosch, stadsdichter, Robin Kerkhof, hoofdredacteur van ‘Poëzie verrijkt het leven’, Herman Koetsveld, voormalig stadsdichter, Margot Veldhuizen, stadsdichter Enschede. Chelsea Oost was onze speciale gast als rapper/woordkunstenaar. Zandloperdichters zijn Willy Brunnekreeft, Beert Lintmeijer, Ineke ten Cate, Nelly Waanders, Toos van den Broek-Falke, Rita Gobius du Sart, Suze Berendsen, Katja van Reede. Muzikale optredens door het jaar heen van Kleine Mein, Rob Kloppenberg en Marieke Zijlstra.

Het jaar 2019

We vieren op 4 februari de Nationale Week van de Poëzie in bibliotheek Hengelo. Onze talrijke bezoekers genieten van het muzikale optreden van singer-songwriter Wouter Müller.

Zo gaan we door met maandelijkse optredens tijdens ‘Poëzie in de Lunchpauze’ in de bibliotheek met gastdichters en zandloperdichters. Een greep tijdens het voorjaar: we begroeten Stevine Groenen, Gé Nijkamp, Nelly Waanders en Marijke Agterbosch.

Wereldpoëziedag 21 maart vieren we uitgebreid in Pop- en Cultuurpodium Metropool Hengelo. Een gezamenlijk optreden van ons dichters samen met Chelsea Oost, rapper en het muzikale duo Gerry & Port werd een verrukkelijke avond.

Marieke en Jans maken gedichten op verzoek van Amnesty International Hengelo t.b.v. hun expositie in de bibliotheek.

In september vieren we volop ons eerste Lustrum! Dit vijfjarig bestaan is ingebed in het 100-jarig bestaan van onze gastheer, bibliotheek Hengelo.
Bij de start op zondag 1 september zijn we bewegende poëten en delen onze verzen en plezier met vele bezoekers. Vol fleur, kleur en met nieuwe pennen voorzien van het nieuwe logo die we uitreiken.

Op zaterdag 28 september bruist het de hele dag van de feestelijkheden: met een nieuwe huisstijl komen we tevoorschijn. Met bestuur en dichters starten we bij De Ontmoeting, waarna we een paar keer in de bieb het versierde podium beklimmen: het is allemaal kleurrijk en met volop belangstelling. De extra vrolijke noot verzorgen de Leedzangers!
Directeur René Siteur spreekt een woordje en neemt de 5 dichtbundels in ontvangst die we de afgelopen 5 jaar hebben laten verschijnen.

In november en december is er nog de maandelijkse Poëzie in de lunchpauze, Marieke speelt gitaar op eigengemaakte songs! Rob Koppenberg komt met toepasselijke deunen tijdens sinterkaas.
In Borne komen we tijdens een boeiende avond samen in de huiskamer van Stevine Groenen met ons project ‘Dichters in de huiskamer’. We genieten.

In Borne zijn we op 13 december tevens uitgenodigd om op te treden tijdens de jaarlijkse organisatie ‘Kerst in Oud Borne’ en wel in het Bussemakerhuis.

Het jaar 2020

2 maart – Poëzie in de Lunchpauze: Met gastdichter Hettie Franken en muziek door Christian Franken op gitaar en pan trommel. Zandloperdichter Phil den Ouden. Hettie heeft helaas af moeten zeggen wegens ziekte.

12 maart – Poëzie in de Huiskamer bij Anje Gnodde in Wiene. Is goed bezocht en zeer fijn om met elkaar bezig te zijn met mooie woorden!

6 april – Poëzie in de Lunchpauze kan helaas geen doorgang vinden door de maatregelingen door Corona. Vanaf nu sturen wij maandelijks nieuwsbrieven met opbeurende woorden via de mailinglist met daarbij gedichten van ons en foto’s – alles rond een bepaald thema.

Oktober – poëzie in de lunchpauze: we kunnen eindelijk , met bepaalde voorzorgs-maatregelingen, weer verder. thema; erfgoed. Met muziek van tante Sien en de Grijze Doffer en Limke Schopman als zandloperdichter.

Vanaf november alles weer op slot door Corona

Het jaar 2021
We blijven nog lang in de lock-down, Voor de zomervakantie kunnen we niet meer samenkomen en gaan we door met het sturen van nieuwsbrieven en gedichten.

4 oktober – Eindelijk weer en poëzie in de lunchpauze!
Hier kunnen we op en goede manier afscheid nemen van Ingrid, de al vanaf april was gestopt – op haar 80 e verjaardag! Woorden van dank, een foto- collage , een lied, en natuurlijk gedichten. Na die tijd een drankje en een hapje bij ‘de Ontmoeting.’

1 november – Poëzie in de lunchpauze –Thema; voortgang, Bart Brendel wordt voorgesteld als nieuw lid van het Dichterscollectief, Jans Renken presenteert zijn nieuwe bundel ‘Brandhout’.

6 december – Poëzie in de Lunchpauze – thema – winter, Rob Koppenberg speelt winterliederen op de accordeon.

Het jaar 2022

Nieuws; Isis heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen. Ook het bestuur wil na dit seizoen niet verder. We moeten op zoek nar nieuwe mensen of andere vormen!

7 maart – Poëzie in de Lunchpauze – thema – genoeg, liedjes Marieke.

4 april – poëzie in de Lunchpauze – presentatie nieuw bundel van Bart ‘dichten in’t plat is maklek zat’, muziek van Jet Leijdekkers piano, Dorothea van Linschoten en Thea van Papenborg zang.

2 mei – laatste poëzie in de lunchpauze van ‘Niet Zwichten maar Dichten’.
Afscheid van Isis, bestuursleden. Met gastdichter Wouter Munsterman, liedjes van Marieke en heel veel belangstelling! We zaten in het bovenzaaltje van de bieb en die zat tjokvol.

In maart heeft Marieke namens het Dichterscollectief een gedicht gemaakt voor de HGOV Hengelose Gehandicapten Ontmoetings Vereniging 40 jarig bestaan, en ook een reeks korte gedichten voor de Leendert Vriel Stichting.

28 mei – Isis en Marieke hebben in de waterstaatskerk een aantal keren een workshop gegeven rondom gedichten schrijven.

3 oktober – eerste nieuwe podium van poëzie in de lunchpauze – Thema – een nieuw begin, zang Marieke, huppelwoord, dichter belicht – J.P.Heije.
Spannend hoe het ontvangen zou worden, met onze nieuwe stijl en nieuwe items in dit uurtje rond poëzie. Wij waren erg tevreden. Het smaakte naar meer!

6 oktober  – Jans draagt een gedicht voor dat hij heeft gemaakt voor alle vrijwilligers bij de opening van de Vrijwilligersbeurs.

7 november – Poëzie in de Lunchpauze, thema – wonen. Met huppelwoord, dichter belicht – Maud Vanhauwaert, Jet Leijdekkers op piano, publiek op het podium met een haiku.

5 december – Poëzie in de Lunchpauze – thema; hoor wie klopt daar. Met veel sint-gedichten, ook van het publiek, Rob Koppenberg op de accordeon, het huppelwoord en veel lekkers.

14 januari – Marieke biedt een gedicht aan namens de Wijkraad Hasseler Es, voor mevr. Gilla Vronic, die, bijna 80 jaar, afscheid neemt van de werkgroep milieu en die deze ook opgezet heeft.

En zo gaan we verder in de wereld van Poëzie.